Kotex פופ אפ
Kotex  פופ אפ
About the project

פרויקט פרסומי לחברת Kotex המיוצגת בישראל ע"י חברת קיברלי קלארק

Send us a message

לתאום פגישת הכרות ולקבלת כל הפרטים על הפרויקט שלכם

נורית גפן
טלפון:  972-52-2685740+
מייל: nurit@nuritgeffen.com

Keep in touch
Let's keep in touch